Hong Xi Guan - Zhi Shao Lin wu zu Quotes

Red Bean's Mother: You ate my chicken ass, now I'm going to eat your ass!

Movie: Hong Xi Guan - Zhi Shao Lin wu zu