Onli yoo Quotes

Han Yi-joon: Get out. I want to sleep. [turns sideway on his bed]
Han Yi-joon: I'm Han Yi-joon.
Cha Eun-jae: What?
Han Yi-joon: My name is Han Yi-joon.
Cha Eun-jae: [Eun-jae smiles] My name is Cha Eun-jae.

Movie: Onli yoo