Dian zhi gong fu gan chian chan Quotes

Jiang: If I'm lying, then I'm a son of a *****.

Movie: Dian zhi gong fu gan chian chan